ZATERDAG 12 JANUARI 11:55 (VIJF VOOR 12)

Bewerke

Wat gebeurt er met het bos?​

Binnenkort worden de bomen op het 12 Hoven terrein gekapt! De gemeente heeft 11 december een kapmelding gepubliceerd. Het 12 Hoven bos gaat weg. Ongeveer 3150 m2 bos wordt gekapt plus 15 losstaande bomen Vóór maart worden de bomen plat gelegd. Vóór het broedseizoen.
Buurtbewoners hebben de gemeente gevraagd om zoveel mogelijk behoud van bestaand groen en om duidelijke afspraken over compensatie. Ze hebben alternatieven aangedragen om bomen te kunnen sparen, namelijk aanpassingen aan de ontwerpplannen van de Tirrel die daar gaat komen. De gemeente heeft niets met deze ideeën gedaan.
Er is maandenlang geprobeerd om te overleggen en er is gevraagd om inzage in de concrete plannen. Buurtbewoners willen precies weten wat er gekapt wordt en waarom. De gemeente heeft niet gereageerd op de verzoeken.
Daarom is het nu tijd voor actie! ZATERDAG 12 JANUARI 11:55 (VIJF VOOR 12) ACTIE 12 HOVEN BOS:
HET BOS AFZETTEN MET ROOD/WIT LINT EN SPANDOEKEN EN BORDJES OPHANGEN KOM JE OOK MEEHELPEN?
We verzamelen kwart voor 12 bij het rode bankje vóór het bos. Er is voldoende afzetlint aanwezig plus spandoeken en touwen. Neem gerust eigen doeken/borden/teksten mee. We hopen dat publieke aandacht voor de bomen wél effect heeft op de gemeente zodat er dan eindelijk serieus met ons gepraat gaat worden.
GRAAG TOT AANSTAANDE ZATERDAG! 12 JANUARI 11:55 12 HOVEN BOS

Stop kappen 12 Hoven bos!​

WE WILLEN HET BOS ZOVEEL MOGELIJK BEHOUDEN. WE WILLEN GEEN ONNODIGE BOMENKAP. Er is in het ontwerpproces van de Tirrel geen rekening gehouden met de bomen. We willen dat er serieus gezocht gaat worden naar alternatieven om meer bomen te sparen
WE WILLEN INZAGE IN DE PLANNEN De gemeente reageert niet op onze verzoeken om inzage. We willen precies weten wat er gekapt wordt en waarom.
WE WILLEN AFSPRAKEN OVER COMPENSATIE We willen voldoende compensatie en zo snel mogelijk. Er wordt ons veel beloofd maar we hebben niets zwart op wit.