Media

De Ommelander, dinsdag 15 januari 2019

Noorderkrant, woensdag 16 januari

Verzet tegen ‘onnodige bomenkap’ in Winsum

‘We worden als bewoners buitenspel gezet’
Winsum Omwonenden van de Twaalf Hoven willen dat het kleine bos bij het zorgcentrum gespaard blijft. De bomen moeten wijken voor de bouw van De Tirrel.
Patriecia Kolthof

Actievoerders hingen zaterdag het bos bij De Twaalf Hoven vol spandoeken met leuzen zoals: ‘Gemeente kapt erop los, weg is ons 12Hovenbos.’ De actie was gericht tegen de volgens buurtbewoners onnodige bomenkap op het terrein van het zorgcentrum. De gemeente wil voor het aankomende broedseizoen ruim 3000 vierkante meter bos en vijftien losstaande bomen weghalen.

De kapmelding voor het terrein is op 11 december 2018 gedaan. Net voor de herindeling. Sinds 1 januari 2019 is het in de nieuwe gemeente Hogeland niet toegestaan om bomen te kappen zonder vergunning. Daarvoor volstond een melding.

Buurtbewoners willen nu dat de kapmelding wordt ingetrokken. „De manier waarop de gemeente nu te werk gaat is gewoon niet netjes”, zegt omwonende Thea Assies. „We worden als bewoners buitenspel gezet. We kunnen niet eens bezwaar maken.”

Assies zegt dat een groep bewoners sinds een jaar bezig is om inzicht te krijgen in de plannen van de gemeente. Welke bomen gaan precies weg en komen er nieuwe bomen voor terug?

„We praten wel mee in klankbordgroepen. Maar volgens mij worden we niet echt gehoord. We weten dat er groen voor terug komt. Maar een grasveld is ook groen. Wij willen een bos.”
Op het terrein begint dit jaar de bouw van de Tirrel: een multifunctioneel centrum voor zorg, onderwijs en sport. Assies is nog niet klaar met actievoeren: „Ik ga nu alle raadsleden persoonlijk mailen en als daar niets uitkomt gaan we nog meer actie ondernemen.”Woordvoerder Claudia Brink van de Tirrel is op de hoogte van de onvrede „Er is diverse malen overleg geweest met buurtbewoners over de inrichting van het park rondom de Tirrel.”

Als het pand af is en het oude pand van De Twaalf Hoven is gesloopt, vindt er gehele compensatie plaats door herplanting. „We blijven luisteren en blijven met iedereen in gesprek.”

Brink benadrukt dat onderzoek heeft uitgewezen dat er geen bomen worden gekapt waarin zich roekennesten bevinden. De betreffende bomen staan ook niet op de lijst van waardevolle bomen. De gekapte bomen worden hergebruikt: zij worden deel van een haag van boomstammen en takken.

Verzet tegen ‘onnodige bomenkap’ in Winsum

Dagblad van het Noorden, woensdag 16 januari 2019

Buurtbewoners strijden voor behoud bosje bij De Twaalf Hoven

Een groep inwoners van Winsum hekelt plannen om het bosje bij zorgcentrum De Twaalf Hoven te kappen.

De bomen moeten plaatsmaken voor het nieuwe multifunctioneel centrum De Tirrel. Terreineigenaar De Hoven heeft daarom in december, enkele weken voor de gemeentelijke herindeling van kracht werd, een kapmelding gedaan.

‘Kapvergunning nodig’

Maar volgens de omwonenden gelden sinds 1 januari, toen de gemeente Winsum opging in gemeente Het Hogeland, nieuwe regels. Daardoor zou nu een kapvergunning nodig zijn. ‘Daarmee krijgt de buurt de mogelijkheid om bezwaar te maken’, zegt omwonende Thea Assies.

Assies en andere buurtbewoners willen het bosje, dat ruim drieduizend vierkante meter groot is, graag behouden. ‘Iedereen geniet hiervan. Voor bewoners van De Twaalf Hoven is dit ook een geweldig bosje om even een ommetje te maken.’

Geen gehoor

Tot nu toe kregen de buurtbewoners nul op het rekest, stelt Assies. ‘Wij zijn al maandenlang in gesprek met de gemeente. In klankbordgroepen, met de projectleider, we hebben zienswijzen ingediend. Ze zeggen dat ze serieus rekening houden met ons, maar dat blijkt uit niets.’

‘Zo hebben we ideeën aangedragen om dit bos te behouden, maar daar is niets mee gedaan. Ook wordt niet inhoudelijk gereageerd op onze inbreng. En we hebben ook helemaal geen inzage gekregen in de plannen’, aldus Assies.

‘Alle ideeën bekeken’

Woordvoerder Claudia Brink van De Tirrel, waarin De Hoven en gemeente Het Hogeland samenwerken, stelt in een reactie dat de omwonenden wel degelijk serieus worden genomen: ‘We hebben alle opties bekeken en afgewogen. Van alle ideeën zijn zelfs al schetsen gemaakt die ook met de werkgroep zijn gedeeld.’

Afbeelding

Een schets van het nieuwe park rondom De Tirrel.

Volgens Brink gaat de kap gewoon door, en is het niet nodig dat De Hoven nu een kapvergunning aanvraagt. ‘De gemeente Winsum heeft de geldende procedures gevolgd, en dat was het doen van een kapmelding. Die blijft gewoon geldig. Het is net als met het bouwen van een dakkapel. Als je in de oude gemeente daarvoor een vergunning hebt aangevraagd, blijft die ook van kracht.’

De woordvoerder benadrukt dat de te kappen bomen niet op de lijst van waardevolle bomen staan. ‘De gekapte bomen zullen worden hergebruikt op het terrein, in de vorm van een haag van boomstammen en takken. Als de nieuwbouw er eenmaal is, komt er bovendien compensatie in de vorm van herplanting in het nieuwe park rondom De Tirrel.’

Verder acties

De omwonenden zeggen zich op verdere acties te beraden.

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/203723/Buurtbewoners-strijden-voor-behoud-bosje-bij-De-Twaalf-Hoven

 

Babette op Noord

Uitzending van donderdag 17 januari 2019 om 10:00

https://www.rtvnoord.nl/radio/programma/20052/Babette-op-Noord/aflevering/21184

51:48-54:50